Rólunk - Vásárhelyi Vidék Jövőjéért
Vásárhelyi Vidék Jövőjéért

Rólunk

Az Európai Unió vidékfejlesztési bizottsága szeptember 19-én elfogadta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP), amely a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan határozza meg a főbb hazai fejlesztési irányvonalakat és tartalmazza ennek feltételrendszerét. Ezzel egyidejűleg soha nem látott mértékű fejlesztési forrásokhoz jut a magyar mezőgazdaság és a vidéki térség, főként az 5000 fő lélekszám alatti kistelepülések lakossága, a vidéki egyéni és kisebb társas vállalkozások, községi önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek. Hazánk az Európai Unió új költségvetési időszakában közel 5 milliárd euró felhasználására jogosult. Ez az összeg teljes egészében a magyar mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére fordítható. A cél, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a lehető leghatékonyabban használjuk fel.

A jóváhagyott program "tengelyek" szerint rögzítik a fő célok, fejlesztési prioritások megvalósítására szánt pénzügyi kereteket.

I. tengely: a mezőgazdasági és erdészeti szektor versenyképességére 2 milliárd 366 millió 378 ezer 247 euró felhasználását fogadta el a bizottság, ami az összes forrás 48%-a.

II. tengely: a környezet minőségének javítására, a termőföld-hasznosításhoz köthető támogatásokra, környezet fejlesztésére 1 milliárd 626 millió 706 ezer 125 euró, a források 35 %-a tervezett.

III. tengely:
a vidéki életminőség javítására, a vidéki gazdaság diverzifikációjára és a jövedelemszerzuő tevékenységek ösztönzésére 690 millió 690 ezer 802 eurót fogadott el a bizottság.

IV. tengely: a LEADER- fejlesztések támogatására 272 millió 355 ezer 669 eurót fogadott el a bizottság.

AZ ÚMVP megvalósítása megkezdődött. Összesen mintegy 60 pályázati jogcímre lehet a 7 év alatt támogatási kérelmet beadni. A támogatások részletes feltételeit tartalmazó miniszteri rendeletek  megjelentek, a www.umvp.eu honlapról letölthetőek


2007. szeptember elején indult a 2007-2013-as időszakra vonatkozó új Leader Program, ahol a kistérségi civil szervezetek, vállalkozók és önkormányzatok helyi közösségeket alakítottak abból a célból, hogy az Új Magyarország Vidékfejkesztési Programhoz igazodva elképzeléseiket, ötleteiket megvalósítsák.

2007. október 10-ig országszerte megalakultak a helyi vidékfejlesztési közösségek, amelyek elkészítették 2013-ig szóló helyi vidékfejlesztési stratégiáikat  A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért 36 tagot számláló és 4 települését lefedő helyi közösség.

ec.europa.eu Új Magyarország Vidékfejlesztési Program